top of page

My Beans neemt uw rechten betreffende gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is EEDI BV , Astridlaan 1 3900 Pelt, Belgie ondernemingsnummer 0768.304.138.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via het contactformulier op deze website.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt My Beans gegevens?

 

My Beans verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als prospect of klant op ons beroep doet, wanneer u zich inschrijft op onze gratis nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten.

Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen bijvoorbeeld dmv een mailing of telefonisch.

 

Welke gegevens verzamelt My Beans?

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, e‐mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW‐nummer en alle andere gegevens in dat verband.

Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten.

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt My Beans gegevens?

 

• Klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten) en dus uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten.

• Direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden en het verstrekken van informatie over producten en diensten van onze andere activiteiten binnen EEDI BV.

• Leveranciersbeheer, boekhouding en overige communicatie.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door My Beans?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en de overeenkomst die wij met u sluiten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.

Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat,

bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan partners waar wij mee samenwerken.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

 

De gegevens die u via deze website naar ons verstuurd worden versleuteld via SSL.

 

Hou er rekening mee dat we cookies en/of andere technologie gebruiken als deel van deze website en/of de diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen.

In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

 

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen via het contactformulier of via email.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het contact op te nemen via het contactformulier of via email.

 

Door het gebruik van onze website en/of diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt.

Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht.

Zulke wijziging zal via deze website gecommuniceerd worden.

bottom of page